activitats

Què fem

Schola Didàctica Activa utilitza una metodologia basada en la pedagogia activa, que busca la implicació del participant i la sensibilització entorn al passat, sempre a partir d’activitats molt actives i atractives.

Coneix l'equip

Tallers d’història a l’aula

Els nostres tallers d’història són activitats que es fan al centre escolar. El seu objectiu és posar a l’abast de l’alumnat materials i objectes que els ajudin a realitzar un treball de descoberta a partir del que puguin construir el seu propi coneixement. Els tallers tenen tres parts: una introducció per captar conceptes previs, un treball manipulatiu de recerca i exposició de conclusions.

Els Tallers d’Art a l’aula

Els nostres tallers d’art són activitats de descoberta que es porten a terme al centre escolar. S’inicien amb la presentació participativa de la vida de l’autor. Després es fa una aproximació a l’obra i finalment es reprodueix aquesta en la mesura del possible. Els tallers d’art tenen l’objectiu que l’alumnat identifiqui l’artista treballat i potenciar la comprensió del llenguatge artístic així com la creativitat.

Visites al patrimoni

Tant per a grups escolars com per a adults, els monitoratges de les nostres visites al patrimoni tenen per objectiu aprendre a observar, obtenir informació i interpretar el patrimoni. Encara que sembli un tòpic, les pedres parlen quan les sabem fer parlar i nosaltres ho fem a través de la didàctica i el treball d’aspectes que motivin i interessin l’alumnat. Les visites sempre aporten un quadern que és l’eina de treball per poder participar de manera activa.

Des de fa molts anys fem les visites guiades al Museu Pau Casals a la Platja de Sant Salvador del Vendrell. Pau Casals és un referent que no només ens introdueix en el món de la música com a millor violoncel·lista del seu temps, sinó que ens mostra també la lluita coherent  per la pau al món que el mestre va dur a terme al llarg de la seva vida.

Colònies d’Història

Les nostres colònies d’història tenen com a objectiu reviure un determinat període del passat, tot potenciant procediments manipulatius com la reproducció de feines d’altres temps, o el treball amb maquetes o bé jocs amb l’empatia. Sempre aporten un quadern de treball.

 

Crèdits de Síntesi

Són activitats de dos a cinc dies de durada durant els quals ens valem de diferents matèries per treballar abastament i de manera interdisciplinària un període del passat. Les activitats pràctiques, així com la recerca i la descoberta sobre el terreny tenen un paper protagonista. Sempre aporten un quadern de treball.

 

Projectes i materials

Amb els anys hem creat més de 150 activitats didàctiques, maletes i recursos, hem fet projectes didàctics específics per a museus i entorns patrimonials i hem contribuït a donar valor al patrimoni i la història.Treballem amb escoles, instituts, museus, ajuntaments, espais patrimonials i totes aquelles empreses i institucions que vulguin posar en valor una part del  seu passat oferint una gran varietat de productes didàctics: maletes didàctiques, dossiers pedagògics, tallers d’història, tallers artístics, visites patrimonials, setmanes culturals especialitzades, colònies d’història, etc.