activitats Schola Didactica activa

Què fem a Schola Didàctica Activa?

Schola Didàctica Activa utilitza una metodologia basada en la pedagogia activa, que busca la implicació del participant i la sensibilització entorn al passat, sempre a partir d'activitats molt actives i atractives.

scholactiva@scholactiva.com

Els tallers d’Història a l’aula

Els nostres tallers d'història són activitats que es fan o bé al centre escolar o bé en un indret museogràfic o patrimonial. La seva funció és posar a l’abast dels alumnes materials i objectes per realitzar un treball de recerca de Ciències Socials que els permeti construir el seu propi coneixement.

Visites al Patrimoni

Tant per a grups escolars com per a adults, els nostres monitoratges de visites al patrimoni tenen per objectiu fer reviure al visitant l’època en la que va ésser bastit i utilitzat aquell monument. Les nostres visites són didàctiques, motivadores i conviden a fer un llarg viatge en el temps. Per als alumnes, sempre aporten un quadern de treball.

Colònies d’Història

Les nostres colònies d'història tenen com a objectiu reviure un determinat període del passat, tot potenciant procediments manipulatius com la reproducció de feines d’altres temps, o el treball amb maquetes o bé jocs amb l’empatia. Sempre aporten un quadern de treball.

Crèdits de Síntesi

Són activitats de dos a cinc dies de durada durant els quals ens valem de diferents matèries per treballar abastament i de manera interdisciplinar un període del passat. Les activitats pràctiques, així com la recerca i la descoberta sobre el terreny tenen un paper protagonista. Sempre aporten un quadern de treball.

Materials didàctics

Art:

Projectes didàctics i Gestió del Patrimoni

Elaborem estudis i projectes sobre gestió del patrimoni i gestionem espais patrimonials. També elaborem projectes didàctics (dossiers, quaderns, itineraris, tallers, visites, visites nocturnes, materials didàctics) per a ajuntaments i museus.