Credits de síntesi Schola Didàctica activa

Crèdits de síntesi

Són activitats de dos a cinc dies de durada durant els quals ens valem de diferents matèries per treballar abastament i de manera interdisciplinar un període del passat.

Les activitats pràctiques, així com la recerca i la descoberta sobre el terreny tenen un paper protagonista. Sempre aporten un quadern de treball.

Objectius

  • Investigar, des d'un punt de vista interdisciplinar, una època determinada.
  • Desenvolupar un treball de recerca a partir de diferents procediments com: lectura, anàlisi, experimentació, càlcul, manipulació, evocació, traducció, muntatge, deducció, representació.
  • Reproduir tasques pròpies de l'època que es treballa.
  • Participar en jocs relacionats amb aspectes de l'època tractada.
  • Dramatitzar espectacles a través de l'empatia.

Durada

De tres a cinc dies.

Necessitats

Cal que els alumnes tinguin ple coneixement del que faran. És necessari que abans de la realització del crèdit professors i Schola mantinguin una reunió per tal de definir el crèdit segons els interessos del centre.